Porträttfotografering

Kommunikation är viktigt vid fotografering av porträtt. Man kan inte förvänta sig att modellen skall veta hur hon/ han skall agera framför kameran. Det är fotografen som skapar bilden och de viktigaste verktygen som han har till hands är sin kamera, ljus och modell. Om fotografen kan vara tydlig i sin regi för att nå bilden som han och modellen har diskuterat sig fram till så ger det en avslappnad fotografering och modellen kan släppa in dig i sin värld.